รถบรรทุกโฟม

รูปแบบ
รถกึ่งพ่วง

พื้นฐาน
วัสดุ GRP

แทงค์กักเก็บ
โฟม 25,000 ลิตร

ปั๊มน้ำ
Ruberg EH30,
3,000 ลิตร/นาที – 10 bar

Visitors: 405